Top management

MILOSLAV VYHNAL
Chairman of the Board
miloslav.vyhnal@pactio.cz
Miloslav Vyhnal působí v odvětví M&A a správy aktiv od roku 1997, se stal jedním z řídících pracovníků skupiny KKCG. Z pozice investičního ředitele KKCG a člena výkonného managementu se aktivně podílel na téměř všech významných transakcích, které skupina realizovala v oblastech financí, cestovního ruchu, strojírenství nebo medicínské technologii.
PETR KNOBLOCH
Member of the Board
petr.knobloch@pactio.cz
Petr Knobloch v oblasti investic působí od roku 1998. Kariéru zahájil v První investiční společnosti jako portfolio manažer Restitučního investičního fondu. Od roku 2008 následně zastával pozici investičního manažera ve skupině KKCG, kde se zaměřoval zejména na správu majetkových účastí. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením investičních a restrukturalizačních procesů.
MARTIN CHROMEC
Managing Director
martin.chromec@pactio.cz
Martin Chromec se v oblasti investic a transakčního poradenství pohybuje více než 13 let. Během své kariéry působil jako konzultant ve společnosti Ernst&Young a následně přestoupil do skupiny KKCG na post investičního manažera. Má rozsáhlé zkušenosti s posuzováním, strukturováním a řízením investičních projektů, především v segmentu IT, cestovního ruchu a nemovitostí.
STANISLAVA KABELE
Chief Finance Officer
stanislava.kabele@pactio.cz
Stanislava Kabele má více než 20 let zkušeností v oblasti financí a daní. Po třináctiletém působení ve společnosti TPA Horwath přešla z poradenské kanceláře do podnikatelské sféry a věnovala se řízení zdravotních zařízení. Tyto zkušenosti jsou výhodou pro správu společností, které mají různé spektrum aktivit. Ve společnostech skupiny Pactio je zodpovědná za oblast financí, nastavení systémů a dohlíží nad dokumentací z účetního a daňového pohledu.
MILOŠ NAXERA
Head of workout
milos.naxera@pactio.cz
Miloš Naxera působí v bankovnictví od počátku 90.let. Stál u zrodu moderního retailového i investičního bankovnictví. Zabýval se financováním významné skupiny strojírenských firem. Od roku 2003 se věnuje obchodům s rizikovými pohledávkami a jejich řešení. Zkušenosti v této oblasti získal v manažerských pozicích ve skupině PPF a KKCG. Nyní vede oddělní work out v Pactio.