mise/poslání
mise/poslání

Naše mise

Projekty, které dávají smysl

Vyhledáváme kvalitní příležitosti v podobě investic do středně velkých firem, poskytujeme růstový kapitál i finanční prostředky pro refinancování. Našim partnerům poskytujeme prvotřídní poradentství a sdílíme s nimi naše dlouholeté zkušenosti z oblastí strategického řízení firem, financování a provozních restrukturalizací.

mapa
mapa

Strategie Pactio

Díváme se na věci v souvislostech

Vyhledáváme projekty, které mají skutečný potenciál a budoucnost. Základem naší strategie jsou investice do středních firem. Zaměřujeme se na investice v oblasti cyklo-průmyslu, energetiky a strojírenství, technologií, nemovitostí, zdravotnictví, financí a zajištěných pohledávek. Základní kapitál společnosti představují soukromé prostředky dlouhodobého charakteru. Investiční horizont transakcí proto není limitován povahou financování. Působíme v rámci střední a jihovýchodní Evropy.