noico

Zajištěné pohledávky

Díky rozsáhlým zkušenostem z oblasti pohledávek jsme schopni efektivně financovat rozvojové projekty a příležitosti, u kterých je zpočátku složité získat bankovní úvěr. Financování je poskytováno v závislosti na charakteristikách projektu a poskytnutého zajištění nemovitostí. Od roku 2010 jsme již vyřešili přes 500 klasifikovaných případů pro partnery z řad bank, finančních společností ale i nebankovních a privátních firem v objemu přes 700 mil. Kč.