ZDRAVOTNICTVÍ

V září 2016 upsal Pactio Invest minoritní podíl v izraelském start-upu Leviticus Cardio, která disponuje technologií pro vzdálené nabíjení umělého lidského srdce. Společnost vyvinula inovativní technologii, která výrazně sníží pravděpodobnost komplikací (infekcí) po transplantaci umělého srdce a současně podstatně zvýší životní komfort pacientů, kteří musí tento zákrok podstoupit.

Koncem roku 2018 se společnosti Leviticus Cardio podařil zásadní technologický průlom, když bylo v Astaně v Kazachstánu úspěšně provedeno první využití technologie bezdrátového nabíjení na člověku. Jednalo se o událost roku v oblasti kardiochirurgie, které se po zveřejnění výsledků počátkem roku 2019 dostalo mimořádné celosvětové pozornosti.

V současné době probíhají jednání s investory o převzetí nebo vstupu do společnosti.

www.leviticus-cardio.com

V červnu 2017 koupilo Pactio Invest minoritní podíl ve společnosti MEDICEM Group, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí inovativních medicínských produktů. Společnost MEDICEM Group se zaměřuje zejména na oblasti gynekologie (pre-indukce porodu, aborce) a oftalmologie (intraokulární čočky pro léčbu šedého zákalu a krátkozrakosti). V obou těchto oborech se jedná o celosvětově unikátní výrobky s výrazným tržním potenciálem, založené na vlastním know how skupiny Medicem.

www.medicem.com