PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Společnost Pactio Invest a.s. není obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem nebo jiným poskytovatelem investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré názory, zprávy, analýzy, nebo jiné informace obsažené na internetových stránkách je třeba považovat za obecná doporučení a nepředstavují investiční poradenství ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, či právní, účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství.